ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZGROMADZENIU 2019

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Teofilów" w Łodzi ul. Wici 1, działając na podstawie § 31 ust.1 Statutu Spółdzielni, zwołuje zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej "Teofilów" w Łodzi, podzielone na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni nr 12/RN/2019, z dnia 28.03.2019 r., na pięć części, które odbędą się w dniach - zobacz

UZUPEŁNIONY PORZĄDEK OBRAD - zobacz

DODATKOWA INFORMACJA NA WALNE ZGROMADZENIE 2019 DO PUNKTU 9 PORZĄDKU OBRAD - zobacz

 1. WALNE ZGROMADZENIE 2019 - dostęp wyłącznie dla członków SM TEOFILÓW.
  • Sprawozdania - wejdź
  • Projekty uchwał - wejdź
  • Projekty uchwał i żądania złożone przez członków Spółdzielni - wejdź
  • Uchwał Walnego Zgromadzenia 2019 - wejdź
  • Protokoły Walnego Zgromadzenia 2019 - wejdź